Lukáš Andel

UX dizajnér a konzultant
Nemám sny, ale mám ciele. Som všestranný, orientovaný na stratégiu a výsledky

Rád čelím výzvam

Je jedno, čomu čelím. Dokážem efektívne riešiť problémy, a baví ma to.

Som iniciatívny

Rád sa zapájam a angažujem. Vždy sa chopím príležitosti.

Nestaviam na náhode

Som organizovaný a predvídam. Vždy mám plán a stratégiu, ako dosiahnuť ciele.

Vždy držím slovo

Moje slovo platí. Čo sľúbim, to dodržím, bez vykrúcania a výhovoriek.

Hľadám prácu v spoločnosti, ktorá má dušu.

Mám rád kolektív, no nevadí mi samostatná práca. Nie je pre mňa problém viesť vlastný tím. Mám na to skúsenosti, no riadenie ľudí nie je mojím cieľom. Hľadám úprimný, priateľský kolektív, stotožnený so svojou prácou a vedenie, ktoré otvorene komunikuje svoje ciele a plány.

Záleží mi na pracovných vzťahoch a jedno, či ide o klienta alebo o kolegu.

Nehľadám mikromanažment, ale priestor na realizáciu a príležitosť angažovať sa v rôznych úlohách. Rád sa podieľam na komunikácii a firemnej vízii, ktorá je pre mňa dôležitá. Nemusí byť dokonalá, ani presná, no mala by byť v súlade s našimi spoločnými hodnotami.

Svoju prácu dodávam vždy načas a v 100 % kvalite.

Do svojej práce okrem zdravého rozumu vkladám aj srdce. Pracoval som v rôznych agentúrach pre množstvo malých aj veľkých klientov. Za posledných 10 rokov som prešiel rôznymi pozíciami, a získal tak množstvo skúseností.

UX dizajn a dizajn dig. produktov

Viac ako 9 rokov sa venujem tvorbe rôznych digitálnych projektov (od komplexných internetových obchodov až po bankové produkty), ich optimalizácii a rozvoju od používateľského výskumu a prípravy stratégie až po návrh dizajnu a jeho testovanie.

Každý úspešný projekt je založený na hlbokom porozumení potrieb používateľov a spoločne definovaným biznis cieľom. Len takto je možné ďalej navrhnúť vhodnú stratégiu, ktorá naplní požadované ciele a vytvorí základ pre funkčný produkt.

Vďaka nej je možné jasne navrhnúť informačnú architektúru a vhodný obsah pre prípravu wireframes a prototypov a nakoniec samotný dizajn produktu alebo služby.

Komunikácia a obsahový marketing

Rád sa podieľam na komunikácii a príprave komunikačnej stratégie. Od plánovania obsahu až po jeho prípravu. Či už ide o príspevky na soc. siete a jednotlivé formáty (články, newslettre, fotenie, podcasty...) alebo výkonnostné kampane.

Konzultácie a riadenie projektu.

Je faktom, že jedna časť úspešného projektu vždy stojí na rozhodovaní a manažmente a druhá na dodávateľoch. Orientujem sa skvele v oboch častiach.

Nepoužívam skratky, robím veci správne, a preto fungujú. Od návrhu funkčných a biznis požiadaviek, až po výber dodávateľov a dohľad nad samotnou realizáciou dig. produktu.