Biznis a inovácie, UX Dizajn

Ako validovať biznis nápad za 1 deň

  Lukáš Andel, 09. 12. 2020
Validácia biznis nápadu

Ak začínate s podnikaním alebo máte rôzne plány a nápady na inovácie, je jedno, ako veľmi im veríte, potrebujete si ich predovšetkým overiť. Potrebujete poznať ich životaschopnosť ešte predtým, ako začnete. Či naozaj všetok ten investovaný čas, energia a peniaze dokážu viesť k očakávanému výsledku bez spoliehania sa na náhodu.

Možno máte pocit, že toto sa ľahšie rozpráva, než realizuje. Čo ak existuje spôsob, ako sa dá rýchlo a jednoducho overiť biznis nápad bez zbytočných nákladov a prieskumov? Znie to až príliš dobre na to, aby to bolo možné?

Nie, ak využijete jednu z najdostupnejších metodík a možností, a to prototypovanie. Môžete si myslieť, že vytvoriť prototyp a otestovať ho za jeden deň sa zvládnuť nedá. Pravdou však je, že dá, a veľmi jednoducho.

Jedným z dôvodov je, že veľa ľudí si prototypovanie a testovanie prototypu spája vyslovene s kreslením wireframes alebo obrazoviek rôznych digitálnych produktov, ich prepájaním v rôznych nástrojoch alebo dokonca s programovaním.

Prototypom na testovanie môže byť čokoľvek. Spomínaný wireframe alebo navrhnuté obrazovky, fyzický produkt, ako napríklad ovládač od smart TV, obyčajná fotografia s popisom, alebo ako v našom prípade myšlienka.

Ako validovať biznis nápad

Na to, aby sme dokázali pripraviť plán testovania a funkčný prototyp nám stačia 4 jednoduché kroky, ktoré nás privedú k výsledku.

01. Vysvetlite svoj nápad

Na to, aby ste mohli začať (nielen s testovaním, ale všeobecne) potrebujete najprv svoj nápad jasne a jednoducho opísať a vysvetliť. Potom čo najkonkrétnejšie popíšte svojich zákazníkov, a čo očakávate, že by mali robiť. Prípadne, prečo by to mali robiť.

Tento krok vám zjednoduší táto šikovná tabuľka:

Vzorová tabulka pre prípravu prototypu

02. Vytvorte prototyp

Najdostupnejším prostriedkom na overenie vašich nápadov, kde zároveň dokážete osloviť aj konkrétnu skupinu vašich zákazníkov sú, samozrejme, sociálne siete. Na to, aby ste dokázali zacieliť správnu skupinu vašich zákazníkov musíte vybrať vhodnú sociálnu sieť. 

Vo väčšine prípadov by malo stačiť zamerať sa na Facebook, Instagram alebo LinkedIn. Výber konkrétnej sociálnej siete už potom závisí na popise vašich zákazníkov (môžeme povedať aj cieľovej skupiny). Určitú úlohu pri výbere zohráva aj samotná veľkosť vášho publika na účte na konkrétnej sociálnej sieti. 

Príklad výberu soc. siete:

Ak sú vaši zákazníci primárne projektoví manažéri alebo vyšší manažment, oveľa výhodnejšou voľbou pre vás bude využiť sociálnu sieť LinkedIn než Instagram. 

A naopak, ak váš nápad cieli na umelcov, cestovateľov alebo napríklad fotografov, tak práve Instagram môže byť najvhodnejšou voľbou.

Potom, ako sa rozhodnete pre konkrétnu sociálnu sieť, pripravíte návrh príspevku, ktorý vysvetľuje váš nápad. Samozrejme, nemusíte sa spoliehať len na sociálne siete. Môžeme použiť aj alternatívnu možnosť popísanú v nasledujúcom kroku.

Pri návrhu príspevku vychádzajte z tabuľky vyššie a vyzvite zákazníkov k interakcii kľúčovými otázkami pre vyhodnotenie vášho testu. Otázky sú jednoduché, vychádzajú z diagramu zo 04. bodu, ku ktorému sa dostaneme neskôr.

Príklad, ako vyzvať zákazníkov k interakcii s vaším príspevkom:

Podeľte sa s nami o váš názor a zopdovedajte nasledujúce otázky.

Nezabudnite, že ide o prototyp, nemusí byť úplne dokonalý, takže to zbytočne nepreháňajte s premýšľaním a časom, ktorý do jeho prípravy investujete.

Príklad efektívneho príspevku na soc. sieť:

Prototyp príspevku na testovanie

03. Získavajte spätnú väzbu

V tomto kroku je váš príspevok (prototyp) pripravený na test a môžete sa pustiť do získavania spätnej väzby.

Získanie informácií v takom krátkom čase nám ponúkajú len dve alternatívy, ktorými sa môžeme vybrať.

Prvá alternatíva – sociálne siete 

Nadväzuje na predchádzajúci krok s výberom správnej sociálnej siete, na ktorej svoj prototyp zverejníte.

Rýchlosť reakcií na príspevok závisí nielen od typu vášho zákazníka, ale aj od veľkosti vášho publika. V prípade, že je vaše publikum malé (rádovo v stovkách fanúšikov), môžete príspevok podporiť malou sumou, aby zasiahol väčšie publikum.

Pri tejto alternatíve sa dá predpokladať, že získaná spätná väzba bude reprezentovať kvantitatívne dáta (veľké množstvo vstupov pre vyhodnocovanie).

Druhá alternatíva – osobné rozhovory

Neexistuje nič, čo by dokázalo nahradiť osobnú spätnú väzbu. V tomto prípade nebudete potrebovať žiadne sociálne siete, postačí len pripravený prototyp. Jednoducho ho nahrajte napríklad ako obrázok (podľa príkladu, ktorý som uviedol vyššie) do svojho mobilu alebo tabletu a vyrazte osobne za svojou cieľovou skupinou zistiť, čo si myslí. Či už to budú vaši klienti, s ktorými sa stretnete alebo náhodní ľudia, ktorých odchytíte vo svojej predajni.

04. Sledujte, počúvajte a učte sa

Pozorne sledujte a počúvajte, čo vaši zákazníci hovoria. Nikdy sa nesnažte príliš vysvetľovať a všetky svoje zistenia si zapisujte do diagramu podľa príkladu, ktorý uvádzam nižšie.

Diagram pre reprezentáciu toho, čo zákazníci hovoria:

Diagram spätnej väzby

Hotovo! Ako pokračovať ďalej?

Posledným krokom je samotné vyhodnotenie zistení, ktoré bude smerovať k ďalším krokom. V podstate môžu nastať tri prípady, s ktorými môžeme počítať. 

Prvým prípadom môže byť zistenie, že sa váš nápad nestretol s pochopením u vašich zákazníkov, a teda nemá perspektívu.

V druhom prípade môžete po vyhodnotení zistiť, že váš nápad má nedostatky, ktoré už dokážete jasne pomenovať a prípadne vyriešiť. Viete, že váš nápad môže byť perspektívny, no potrebujete na ňom ešte zapracovať a prípadne ho validovať znova.

Tretím prípadom môže byť, že sa váš nápad ukáže naozaj ako perspektívny a oplatí sa do neho investovať čas a peniaze, pretože môže priniesť očakávané výsledky.

To najdôležitejšie však je, že ani jeden z výsledkov nemôžete považovať za neúspech a jednoznačne viete, že váš biznis nestaviate na pocitoch.

Zdielajte článok:
Kvantitatívny výskumObsahová stratégiaPrototypovanieTestovanie
  Lukáš Andel UX dizajnér a konzultant

Som UX dizajnér a konzultant zameraný na stratégiu, výsledky a budovanie používateľského zážitku. Už viac ako 9 rokov sa podieľam na tvorbe digitálnych produktov pre stredné a väčšie spoločnosti ...

Inšpirujte sa ...

Landing Page
UX Dizajn
Najlepšie praktiky, ako vytvoriť efektívnu landing page
Ako rozpoznať hoax, podvod alebo konšpiráciu
UX Dizajn
Ako rozpoznať hoax, podvod alebo konšpiráciu a zabrániť v jej šírení
Viac z Biznis a inovácie →